Tworzenie stron internetowych

Strony www, wizytówka dla kancelarii, gabinetu, firmy usługowej

Ustawienia przeglądarki (włączenie obsługi JavaScript):

Poniższe instrukcje wskazują, jak włączyć obsługę JavaScript w przeglądarkach internetowych.
Jeżeli dana przeglądarka nie została uwzględniona na tej liście,
należy zapoznać się z treścią internetowych stron pomocy tej przeglądarki.

 

Wybierz interesującą Cię przeglądarkę: 1. Jak włączyć obsługę języka javascript w Internet Explorer 6.0?
 2. Jak włączyć obsługę javascript w Internet Explorer 7.0?
 3. Jak włączyć javascript w MS Internet Explorer 7.x (wer.angielska)?
 4. Jak włączyć javascript w przeglądarce Internet Explorer 8.0?
 5. Obsługa javascript w ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9.0, 10.0, 11.0
 6. Jak włączyć javascript w Chrome od wersji 23, ..., 49, 50, 51 do 58?
 7. Jak włączyć javascript w Chrome wersja 59, 60, ..., 63, 64, ..., 74, 75 do 77?
 8. Obsługa javascript w przeglądarce Mozilla Firefox 1.0
 9. Włączanie obsługi javascript w Mozilli Firefox 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 22
 10. Włączanie, wyłączenie obsługi javascript w Mozilli Firefox od wersji 23, ..., 49, 50, 51, ..., 60, 62 do 69
 11. Jak włączyć język javascript w Operze do wersji 23?
 12. Jak włączyć język javascript w Operze wersja 24, 25, ..., 40, 41 do 54?
 13. Włączenie obsługi języka javascript w Operze wersja 55, 56, 57, ..., 61, 62, 63
 14. Włączenie obsługi języka javascript w Apple Safari 1.0
 15. Jak włączyć javascript w przeglądarce Apple Safari 3.0, 4.0, 5.0 oraz 6?
 16. Włączanie języka javascript w przeglądarce Flock 2.0, 2.6, 3.0 (wer. angielska)
 17. Ustawienia JavaScript w przeglądarce Flock 2.0 (wer. polska)
 18. Ustawienia JavaScript w przeglądarce Wyzo 3.0 do 3.6.4 (wer. angielska)
 19. Obsługa javascript w przeglądarce K-Meleon 1.5, 1.6, ..., 74, 75
 20. Jak włączyć javascript w SeaMonkey wersja 2.0 do 2.49.x?
 21. Jak włączyć obsługę języka javascript w Lunascape 6.0?
 22. Jak wyłączyć obsługę języka javascript w przeglądarce Vivaldi 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, ... do 1.11?
 23. Wyłączenie obsługi języka javascript w przeglądarce Vivaldi wersja 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, ..., 2.2 do 2.7

IE Internet Explorer 6.0:

W menu głównym wybrać pozycję Narzędzia.
Wybrać polecenie Opcje internetowe.
Kliknąć kartę Zabezpieczenia.
Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
Jak włączyć obsługę JavaScript:
W sekcji Wykonywanie aktywnych skryptów zaznaczyć opcję Włącz i kliknąć przycisk OK.
Wyłączenie języka JavaScript:
W sekcji Wykonywanie aktywnych skryptów odznaczyć opcję Włącz i kliknąć przycisk OK.

IE Internet Explorer 7.0:

Wybrać menu Narzędzia > Opcje internetowe.
Kliknąć kartę Zabezpieczenia
Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
Jak włączyć obsługę JavaScript?:
W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java zaznaczyć opcję Włącz.
Wyłączenie języka JavaScript:
W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java odznaczyć opcję Włącz.
Kliknąć przycisk OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno z żądaniem potwierdzenia, kliknąć przycisk TAK.
Kliknąć przycisk OK. Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

IE MS Internet Explorer 7.x (wer.angielska)

Należy wybrać menu Tools ->
Internet Options ->
W zakładce "Security" wejść na ikonkę "Internet" (domyślna) w polu "Security level for this zone"
- ustawić pasek na "Medium-high" (poziom średnio-wysoki) lub wcisnąć klawisz "Custom level"
- odnaleźć i zaznaczyć na liście opcje "Enabled" dla "Run ActiveX...", "Script ActiveX controls ...." i koniecznie dla "Active Scripting" ->
Wszystko potwierdzić klawiszem "OK"

IE Internet Explorer 8.0:

Wybrać menu Narzędzia > Opcje internetowe.
Kliknąć kartę Zabezpieczenia
Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java zaznaczyć opcję Włącz.
Kliknąć przycisk OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno z żądaniem potwierdzenia, kliknąć przycisk TAK.
Kliknąć przycisk Zastosuj i OK. Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

IE Internet Explorer 9.0, 10.0 i 11.0:

Otworzyć przeglądarkę IE.
Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
Wybrać menu Narzędzia > Opcje internetowe.
Kliknąć kartę Zabezpieczenia
Kliknąć przycisk Poziom niestandardowy.
Przewinąć w dół do sekcji Obsługa skryptów.
W sekcjach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java zaznaczyć opcję Włącz.
Kliknąć przycisk OK.
Jeśli wyświetlone zostanie okno z żądaniem potwierdzenia, kliknąć przycisk TAK.
Kliknąć przycisk Zastosuj i OK. Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

Chrome wersja od 23, ..., 49, 50, 51 do 58:

Otworzyć przeglądarkę Chrome.
Wcisnąć przyciski lewy Alt+F lub lewy Alt+E lub F10 na klawiaturze.
Wybrać z menu Ustawienia.
Na samym dole wybrać Pokaż ustawienia zaawansowane...
W sekcji Prywatność kliknąć Ustawienia treści...
W sekcji JavaScript wybrać Zezwalaj lub nie zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript.
Kliknąć przycisk OK.
Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

Chrome wersja 59, 60, ..., 63, 64, ..., 74, 75 do 77:

Otworzyć przeglądarkę Chrome.
Wcisnąć przyciski lewy Alt+F lub lewy Alt+E lub F10 na klawiaturze.
Wybrać z menu Ustawienia.
Na samym dole wybrać Zaawansowane...
W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknąć Ustawienia treści lub Ustawienia witryn...
Wybrać sekcję JavaScript, a następnie kliknąć w "suwak", aby wyświetlił się napis Dozwolone (zalecane).
Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.

Mozilla Firefox 1.0:

W menu głównym wybrać pozycję Narzędzia.
Wybrać polecenie Opcje.
Na pasku nawigacyjnym z lewej strony wybrać polecenie Funkcje sieciowe.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript i kliknąć przycisk OK.

W Mozilli Firefox 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do 22:

Otworzyć przeglądarkę Firefox.
Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
W menu Narzędzia kliknąć polecenie Opcje.
Na liście Opcje kliknąć Treść.
W sekcji Treść zaznaczyć pole wyboru opcji Włącz obsługę języka Java.
Kliknąć przycisk Zaawansowane, aby otworzyć okno Zaawansowane ustawienia JavaScriptu.
Zaznaczyć odpowiednie pola wyboru w sekcji Zezwól skryptom na.
Kliknąć przycisk OK.
Kliknąć przycisk OK.

W Mozilli Firefox wersje od 23, ..., 49, 50, 51, ..., 60, 62 do 69:

Opcja ta została usunięta.
UWAGA!
Robisz to na własną odpowiedzialność, gdyż należy dokonać modyfikacji w pliku konfiguracyjny.
Nie odpowiadamy za powstałe ewentualne szkody.

W pasku adresu wpisujemy about:config.
W otwartym oknie klikamy na przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję! lub Akceptuję ryzyko!.
Po lewej stronie odszukujemy javascript.enabled.
Z prawej strony widzimy słowo true- włączone lub false- wyłączone.
Klikamy na nim dwa razy.
Słowo true zmienia się na false i odwrotnie.
Zamykamy okno.

W Operze do wersji 23:

Należy wybrać menu Narzędzia -> Preferencje.
W zakłade "Zaawansowane" ustawić się na liście po lewej stronie na "Zawartość".
Zaznaczyć "Włącz obsługę JavaScript".
Potwierdzić klawiszem "OK".
lub
przejdź do Ustawienia -> Szybka konfiguracja i zaznacz „Włącz obsługę JavaScript”.
potwierdzić klawiszem "OK".
Odznacz tę opcję, aby ponownie wyłączyć obsługę JavaScript.
lub
przejdź do Ustawienia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Zawartość i zaznacz lub odznacz opcję „Włącz obsługę JavaScript”.

W Operze wersja 24, 25, ..., 40, 41 do 54:

Klikamy na znaczek Opera (Menu) w lewym górnym rogu i wybieramy "Ustawienia".
W nowym oknie z lewej strony wybieramy zakładkę "Witryny".
Na otwartej liście szukamy pola zatytułowanego "JavaScript".
Zaznaczamy pole „Zezwalaj wszystkim witrynom na uruchamiania skryptów JavaScript (zalecane)”.
Zamykamy okno.

W Operze wersja 55, 56, 57, ..., 61, 62, 63:

Klikamy na znaczek Opera (Menu) w lewym górnym rogu i wybieramy "Ustawienia".
W nowym oknie z lewej strony wybieramy zakładkę "Zaawansowane" i klikamy na "Prywatność i bezpieczeństwo".
Na otwartej liście szukamy pola zatytułowanego "Ustawienia treści" lub "Ustawienia witryny", klikamy na nie, a następnie z nowej listy wybieramy "JavaScript".
Po kliknięciu na to pole zobaczymy nowe okno, w którym należy kliknąć w "suwak", aby włączyć lub wyłączyć obsługę skryptów.
Zamykamy okno.

Apple Safari 1.0:

W menu głównym wybrać pozycję Safari.
Wybrać polecenie Preferencje.
Wybrać kartę Zabezpieczenia.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript.

Apple Safari 3.0, 4.0, 5.0 oraz 6.0:

Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
W menu głównym wybrać pozycję Edycja (lub kliknąć ikonę koła zębatego po prawej stronie okna).
Wybrać polecenie Preferencje.
Wybrać kartę Ochrona.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript.
lub
stuknij kolejno opcje Ustawienia -> Safari.
Aby włączyć lub wyłączyć skrypty JavaScript, wybierz opcję Zaawansowane i włącz lub wyłącz opcję JavaScript.

Flock 2.0, 2.6 (wer. angielska):

W menu głównym wybrać pozycję Tools.
Wybrać polecenie Options.
Wybrać kartę Content.
Zaznaczyć pole wyboru Enable JavaScript i Enable Java.
Flock 3.0:
Kliknąć ikonę Customize and Control po prawej stronie.
Wybrać Options.
Wybrać zakładkę Under the Hood.
Kliknąć Content Settings...
Po lewej stronie wybrać JavaScript.
Wybrać Allow... (włączyć) lub Do not allow... (wylączyć).
Zamknąć okno przyciskiem Close.

Flock 2.0 (wer. polska):

W menu głównym wybrać pozycję Narzędzia.
Wybrać polecenie Opcje.
Wybrać kartę Treść.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę JavaScript i Włącz obsługę języka Java.

Wyzo 3.0 do 3.6.4 (wer. angielska):

W menu głównym wybrać pozycję Tools.
Wybrać polecenie Options.
Na pasku nawigacyjnym wybrać polecenie Content.
Zaznaczyć pole wyboru Enable JavaScript i Enable Java (jeśli jest widoczne).
Kliknąć przycisk OK.

K-Meleon 1.5, 1.6, ..., 74, 75:

W menu głównym wybrać pozycję Edycja.
Wybrać polecenie Ustawienia.
W otwartym oknie wybrać polecenie JavaScript.
Zaznaczyć pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript.
Kliknąć przycisk Zamknij.

W wersjach 74, 75 można to również zrobić klikając odpowiedni przycisk (JavaScript) znajdujący się pod paskiem adresu. Jest to dodatkowy pasek: ikona koła zębatego -> View -> Toolbars -> PrivacyBar

SeaMonkey wersja 2.0 do 2.49.x:

Otworzyć przeglądarkę SeaMonkey.
Z menu Edycja wybrać polecenie Preferencje.
W kategorii Zaawansowane wybrać Skrypty i wtyczki. (jeśli podkategorie nie są widoczne, to aby rozwinąć listę, należy podwójnie kliknąć na Zaawansowane.)
W sekcji: Włącz interpretację kodu JavaScript w komponentach, zaznacz pole wyboru Przeglądarka.
Kliknij przycisk OK.

Lunascape 6.0 (wer. angielska):

Otworzyć przeglądarkę Lunascape.
Wcisnąć przycisk Alt na klawiaturze.
Z menu Tools wybrać polecenie Lunascape Settings.
Wybrać Security, a następnie General.
W sekcji: Security po prawej stronie, zaznacz pola wyboru Allow Script i Allow Java.
Kliknij przycisk Zastosuj.
Kliknij przycisk OK.
Zamknij, a następnie ponownie uruchom przeglądarkę.

Vivaldi 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, ... do 1.11:

W pasku adresu wpisujemy vivaldi://chrome/settings/content lub vivaldi://settings/content
W otwartym oknie w sekcji JavaScript zaznaczamy Nie zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w żadnej witrynie.
Klikamy na przycisk Gotowe.
Zamykamy zakładkę z ustawieniami.

Vivaldi wersja 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, ..., 2.2 do 2.7:

Vivaldi JavaScript  Vivaldi wyłączenie JavaScript

Klikamy Lewym Przyciskiem Myszy na ikonie znajdującej się w pasku adresu (foto j/w).
W otwartym oknie klikamy na dole Ustawienia witryny
  Sposób 1
Wybrać sekcję JavaScript, a następnie kliknąć w "suwak" lub "strzałkę", aby wyświetlił się napis Zablokowane, Zezwalaj lub Blokuj.
Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.
  Sposób 2
Z lewej strony w sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknąć Ustawienia strony lub Ustawienia witryn
Wybrać sekcję JavaScript, a następnie kliknąć w "suwak", aby wyświetlił się napis Dozwolone (zalecane).
Zamknąć okno.
Załadować stronę ponownie.


Należy pamiętać, że zmiana wersji przeglądarki lub zainstalowanie nowego oprogramowania zabezpieczającego albo poprawek zabezpieczeń może mieć wpływ na ustawienia związane z obsługą języka JavaScript.Po co JavaScript w przeglądarkach?


JavaScript jest językiem skryptowym. Najczęściej spotykanym zastosowaniem tego języka są strony WWW. Skrypty służą zazwyczaj do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych, których zachowanie może być zależne od postępowania użytkownika. Podczas wzbogacania funkcjonalności strony internetowej istotne jest, aby żaden element serwisu nie stał się niedostępny po wyłączeniu obsługi JavaScriptu w przeglądarce.
Oto sposób, aby sobie poradzić z błędami wyświetlania JavaScript.
Aby powiadomić użytkowników o tym fakcie i zabezpieczyć się przed negatywnymi opiniami z ich strony, wystarczy pod pierwszym <body> umieścić następujący kod:
<noscript> <p style="color:red;"><b>Proszę zezwolić na obsługę JavaScript.</b>
<a href="www.kropleinternetu.biz/obslugajava.php" title="Włączenie obsługi JavaScript w przeglądarkach internetowych" target="_blank"><b> Kliknij i sprawdź jak to zrobić  »</b></a></p> </noscript>

Oferta w skrócie

Prawidłowy CSS 3Prawidowy HTML 5


Zamów teraz »

Mobile Vikings pl NO LIMIT

Oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem

Mobile Vikings pl NO LIMIT

Informacja dla klientów

Ważna informacja dla klientów

Zapewniam moim klientom bardzo dobrą obsługę, a także stały kontakt podczas tworzenia strony www.

Projektowanie i tworzenie stron internetowych oraz ich pozycjonowanie i optymalizacja sprawia Nam przyjemność. Jedyna firma w Polsce, która oferuje Państwu trzy proste i konkretne pakiety usług.

Kontakt

 • tel.: +48 794-235-135
 • (pn. - pt.: 16:00 - 20:00)
 • e-mail:

Ta witryna używa plików cookie (tzw. ciasteczka) zgodnie z Polityką prywatności i plików Cookies.
Kliknij akceptuję lub zamknij pasek, aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Sam możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Powrót do góry